Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-01-05 12:54:33
      [updated] => 2019-06-18 21:38:33
      [order] => 
      [id] => 31
      [code] => 1031
      [name] => Nguyễn Thanh Bằng
      [email] => bang46881@gmail.com
      [phone] => 0978921006
      [address] => Chi đội kiểm ngư số 3, đường yết kiêu, phường thọ quang, quận sơn trà, TP Đà nẵng
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 250000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-01-06 22:48:16
      [updated] => 2019-06-18 21:38:27
      [order] => 
      [id] => 32
      [code] => 1032
      [name] => Đỗ Hồng Thiên
      [email] => dohongthien44512@gmail.com
      [phone] => 0393742295
      [address] => 91 Hà Tông Quyền, Cẩm Lệ Đà Nẵng
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 250000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-01-06 23:39:26
      [updated] => 2019-06-18 21:38:18
      [order] => 
      [id] => 33
      [code] => 1033
      [name] => Đông
      [email] => dong@gmail.com
      [phone] => 0906200194
      [address] => Long An
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 299000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-01-23 03:18:08
      [updated] => 2019-06-18 21:38:12
      [order] => 
      [id] => 35
      [code] => 1035
      [name] => Đặng Dương
      [email] => dangduong@gmail.com
      [phone] => 0909027787
      [address] => Quang Trung, Gò Vấp, tpHCM
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 710000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 10000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-01-23 03:19:51
      [updated] => 2019-06-14 13:47:51
      [order] => 
      [id] => 36
      [code] => 1036
      [name] => Đắc Hiếu
      [email] => hieudn@gamail.com
      [phone] => 0911346068
      [address] => Đức Hòa, Long An
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 710000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 10000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-01-23 03:21:12
      [updated] => 2019-06-14 13:47:43
      [order] => 
      [id] => 37
      [code] => 1037
      [name] => Nghĩa
      [email] => nghiaduong@gmail.com
      [phone] => 0931131106
      [address] => Đức Hòa, Long An
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 710000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 10000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-01-23 03:22:30
      [updated] => 2019-06-18 21:38:05
      [order] => 
      [id] => 38
      [code] => 1038
      [name] => Ngọc Thủy
      [email] => ngocthuy@gmail.com
      [phone] => 0909158078
      [address] => Đức Hòa, Long AN
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 330000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 10000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-06-14 12:16:48
      [updated] => 2019-06-18 21:37:59
      [order] => 
      [id] => 39
      [code] => 1039
      [name] => Trần Phước Hưng
      [email] => trutrionline@gmail.com
      [phone] => 356468699
      [address] => 213/14 Đường D2
      [note] => klkl
      [gateway] => 1
      [total] => 160000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 10000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-06-14 12:25:28
      [updated] => 2019-06-14 13:14:23
      [order] => 
      [id] => 40
      [code] => 1040
      [name] => Trần Phước Hưng
      [email] => trutrionline@gmail.com
      [phone] => 356468699
      [address] => 213/14 Đường D2
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 130000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 10000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-06-19 12:58:48
      [updated] => 2019-06-19 13:27:00
      [order] => 
      [id] => 46
      [code] => 1046
      [name] => Hậu
      [email] => hau123@gmail.com
      [phone] => 0941552552
      [address] => bình phước
      [note] => sẽ giảm 20% cho lần đặt hàng sau
      [gateway] => 1
      [total] => 769000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [created] => 2019-08-20 16:02:22
      [updated] => 2019-09-16 12:53:21
      [order] => 
      [id] => 47
      [code] => 1047
      [name] => quý
      [email] => quynguyen@gmail.com
      [phone] => 0975654868
      [address] => Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TpHCM
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 139000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-04 14:18:27
      [updated] => 2020-08-04 16:56:41
      [order] => 
      [id] => 51
      [code] => 1051
      [name] => Nguyễn minh tiến
      [email] => tnbb2701@gmail.com
      [phone] => 0938069727
      [address] => 66 đường nguyễn đức ngữ f5 q8
      [note] => Giao sau 2h trưa
      [gateway] => 1
      [total] => 330000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-08 11:27:28
      [updated] => 2020-08-08 11:56:44
      [order] => 
      [id] => 55
      [code] => 1055
      [name] => Dương thị thúy Hằng
      [email] => 
      [phone] => 0794465125
      [address] => Đường n5,d6 khu dân cư thành hiếu , ấp 2/5 xã Long hậu, huyện cần giuộc,tỉnh long an
      [note] => Nhận vào buổi sáng
      [gateway] => 1
      [total] => 580000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-11 14:36:43
      [updated] => 2020-08-11 14:38:20
      [order] => 
      [id] => 57
      [code] => 1057
      [name] => Sang
      [email] => 
      [phone] => 0986548289
      [address] => Gv
      [note] => Sang test
      [gateway] => 1
      [total] => 620000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-13 13:23:36
      [updated] => 2020-08-13 14:30:41
      [order] => 
      [id] => 58
      [code] => 1058
      [name] => Đào lành
      [email] => 
      [phone] => 0384169613
      [address] => 115 bùi thị xuân phường 2 quận tân bình tphcm
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 350000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-14 17:00:01
      [updated] => 2020-08-14 19:46:29
      [order] => 
      [id] => 60
      [code] => 1060
      [name] => Nguyễn Đình Ngọc
      [email] => 
      [phone] => 0917985128
      [address] => 28
      [note] => Test
      [gateway] => 2
      [total] => 139000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [16] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-14 17:16:37
      [updated] => 2020-08-14 19:46:22
      [order] => 
      [id] => 61
      [code] => 1061
      [name] => Dddd
      [email] => 
      [phone] => 000000000
      [address] => Shshbsns
      [note] => Xxjjx
      [gateway] => 1
      [total] => 149000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [17] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-14 17:18:26
      [updated] => 2020-08-14 19:46:14
      [order] => 
      [id] => 62
      [code] => 1062
      [name] => Sang
      [email] => 
      [phone] => 0931813030
      [address] => Khang gia
      [note] => Test
      [gateway] => 1
      [total] => 620000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [18] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-14 21:52:10
      [updated] => 2020-08-15 10:05:39
      [order] => 
      [id] => 63
      [code] => 1063
      [name] => Yến Ngô
      [email] => 
      [phone] => 0834521172
      [address] => 271/19D- khu phố 4- phường Hoà Bình-đường CMT8-Tp. Biên Hoà Đôgng
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 350000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [19] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-14 22:01:07
      [updated] => 2020-08-15 10:05:27
      [order] => 
      [id] => 64
      [code] => 1064
      [name] => Yến Ngô
      [email] => 
      [phone] => 0834521172
      [address] => 271/19 D- khu phố 4-đường Cách Mạng Tháng Tám-phường Hòa Bình- TP. Biên Hoà-Đồng Nai
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 350000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [20] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-15 10:24:19
      [updated] => 2020-08-15 11:54:04
      [order] => 
      [id] => 65
      [code] => 1065
      [name] => Nguyễn văn thẩm
      [email] => 
      [phone] => 0982803773
      [address] => Điện máy hồng kiều , 2a đường số 09 , f13 , quận 6
      [note] => Giao trong ngày
      [gateway] => 1
      [total] => 219000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [21] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-16 20:28:58
      [updated] => 2020-08-17 09:22:12
      [order] => 
      [id] => 67
      [code] => 1067
      [name] => Nguyễn phi long
      [email] => 
      [phone] => 0968424949
      [address] => 14khu2 ấp hòa bình xã túc trưng huyện định quán tỉnh đồng nai
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 705000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [22] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-16 22:58:18
      [updated] => 2020-08-17 11:17:17
      [order] => 
      [id] => 68
      [code] => 1068
      [name] => Kim ánh
      [email] => 
      [phone] => 0932615002
      [address] => 65 nguyễn du, bến nghé q1
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 140000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [23] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-17 10:41:55
      [updated] => 2020-08-17 11:15:03
      [order] => 
      [id] => 70
      [code] => 1070
      [name] => Ngô Văn Đông
      [email] => 
      [phone] => 0766786161
      [address] => 71lê nổ hòa cừong nâm. Hải Châu Đà Nẵng
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 410000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [24] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-18 13:12:37
      [updated] => 2020-08-18 16:25:19
      [order] => 
      [id] => 74
      [code] => 1074
      [name] => Ngọc Dung
      [email] => 
      [phone] => 0382787780
      [address] => 03 hồ tùng mậu phường 2 tp cao lãnh đồng tháp
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 350000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 0
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [25] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-18 18:08:21
      [updated] => 2020-08-18 18:21:30
      [order] => 
      [id] => 75
      [code] => 1075
      [name] => Nguyễn Văn Hiếu
      [email] => 
      [phone] => 0365333340
      [address] => Khu công nghệ cao, đường D2, phường Tân Nhơn Phú A,quận 9,tphcm,Công ty Bóng Đèn Điện Quang
      [note] => Giao hàng cổng sau cty
      [gateway] => 1
      [total] => 440000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [26] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-19 13:01:56
      [updated] => 2020-08-19 13:14:45
      [order] => 
      [id] => 76
      [code] => 1076
      [name] => Kim Thanh
      [email] => 
      [phone] => 0913758035
      [address] => 238 đường 3/2, quận 10
      [note] => Khách sạn Kỳ Hòa
      [gateway] => 1
      [total] => 440000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [27] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-20 00:00:06
      [updated] => 2020-08-20 09:31:14
      [order] => 
      [id] => 77
      [code] => 1077
      [name] => Lý Mỹ Hạnh
      [email] => 
      [phone] => 0938963979
      [address] => Block B Chung cư Xi Grand Court 256 lý thường kiệt phường 14 quận 10
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 839000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [28] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-20 19:23:42
      [updated] => 2020-08-21 12:39:02
      [order] => 
      [id] => 78
      [code] => 1078
      [name] => Hoang Phan
      [email] => 
      [phone] => 0933054497
      [address] => Cong ty tnhh Kureha, duong so 13, khu cong nghiep AMATA
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 450000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [29] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-21 15:44:14
      [updated] => 2020-08-21 16:09:48
      [order] => 
      [id] => 80
      [code] => 1080
      [name] => Dương thanh tâm
      [email] => 
      [phone] => 0907543358
      [address] => Áp bình hòa xã xuân phu xuân lôc đong nai
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 370000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [30] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-24 12:34:39
      [updated] => 2020-08-24 16:41:12
      [order] => 
      [id] => 92
      [code] => 1092
      [name] => Huỳnh Thị Chung
      [email] => 
      [phone] => 0937576890
      [address] => Nhà số 37 đường số 4a bồ mưng 2 Điện Thắng Bắc Điện Bàn Quảng Nam
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 729000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [31] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-25 18:53:00
      [updated] => 2020-08-26 09:21:21
      [order] => 
      [id] => 93
      [code] => 1093
      [name] => Nguyễn Văn Hiếu
      [email] => 
      [phone] => 0365333340
      [address] => Khu Công Nghệ Cao, đường D2, phường Tân Nhơn Phú A,quận 9,tphcm,Công ty Bóng Đèn Điện Quang
      [note] => Giao hàng cổng sau cty
      [gateway] => 1
      [total] => 395000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [32] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-08-30 17:13:22
      [updated] => 2020-08-31 09:10:29
      [order] => 
      [id] => 94
      [code] => 1094
      [name] => NGUYỄN THÀNH TRUNG
      [email] => 
      [phone] => 0383105163
      [address] => Số nhà 08 ẤP 3 - XÃ HƯNG PHƯỚC - HUYỆN BÙ ĐỐP - TỈNH BÌNH PHƯỚC
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 479000
      [status] => 3
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [33] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-09-08 18:15:27
      [updated] => 2020-09-09 10:03:33
      [order] => 
      [id] => 95
      [code] => 1095
      [name] => Hoang Huyen
      [email] => 
      [phone] => 0393737079
      [address] => Cty hoa nhân tổ 4 phước trung phước long thọ huyện đất đỏ br-vt
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 1150000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [34] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-09-21 09:18:24
      [updated] => 2020-09-21 09:22:48
      [order] => 
      [id] => 96
      [code] => 1096
      [name] => Test
      [email] => 
      [phone] => 09096272816
      [address] => Vnxh
      [note] => Hh
      [gateway] => 1
      [total] => 145000
      [status] => 3
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [35] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-09-23 16:38:37
      [updated] => 2020-09-24 09:23:50
      [order] => 
      [id] => 97
      [code] => 1097
      [name] => Trinh đặng
      [email] => 
      [phone] => 0388838345
      [address] => Cong ty kiết phong to 9 ap tan hoa xa tan vinh hiep tan uyen binh duong
      [note] => Giao hang trong gio hanh chanh tu thu2 den thu 6
      [gateway] => 1
      [total] => 155000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [36] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-09-24 13:53:26
      [updated] => 2020-09-24 15:53:45
      [order] => 
      [id] => 98
      [code] => 1098
      [name] => A. Lý
      [email] => 
      [phone] => (+84) 982747779
      [address] => 62 trường chinh, tt tân phú, huyện đồng phú, tỉnh bình phước
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 140000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [37] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-09-25 10:10:13
      [updated] => 2020-09-25 10:17:02
      [order] => 
      [id] => 99
      [code] => 1099
      [name] => Liên Kinh
      [email] => 
      [phone] => 0964288477
      [address] => Chùa Từ Nguyên, 249 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
      [note] => 
      [gateway] => 2
      [total] => 440000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [38] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-09-25 16:40:23
      [updated] => 2020-09-25 17:43:01
      [order] => 
      [id] => 100
      [code] => 1100
      [name] => Lưu Yến Vy
      [email] => 
      [phone] => 0868052536
      [address] => 440/44 Nguyễn Kiệm phường 3 quận phú nhuận
      [note] => Shop ơi, giao sớm nhất có thể giúp em
      [gateway] => 1
      [total] => 130000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [39] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-09-27 20:31:35
      [updated] => 2020-09-28 09:34:00
      [order] => 
      [id] => 101
      [code] => 1101
      [name] => Huynh thi thuy hang
      [email] => 
      [phone] => 0944891871
      [address] => Khom1,phương an Thạnh,thị xã Hồng ngự,Đông thap
      [note] => Giao hàng trả tien
      [gateway] => 1
      [total] => 370000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [40] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-09-29 12:13:22
      [updated] => 2020-09-29 14:49:52
      [order] => 
      [id] => 102
      [code] => 1102
      [name] => Mai Hữu Thọ
      [email] => 
      [phone] => 0973519065
      [address] => 147 đường suối lội xã Phước Vĩnh An huyện củ Chi TP HCM
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 440000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [41] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-10-02 19:42:50
      [updated] => 2020-10-03 10:27:20
      [order] => 
      [id] => 104
      [code] => 1104
      [name] => Kim
      [email] => 
      [phone] => 0364221379
      [address] => Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 665000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [42] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-10-03 20:34:25
      [updated] => 2020-10-05 15:42:27
      [order] => 
      [id] => 105
      [code] => 1105
      [name] => NGUYEN TAN KHOA
      [email] => 
      [phone] => 0908275875
      [address] => 339 nam kỳ khởi nghĩa, phường 7, quận 3
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 130000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [43] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-10-21 14:18:47
      [updated] => 2020-10-21 15:12:05
      [order] => 
      [id] => 106
      [code] => 1106
      [name] => Phan Thị Hoài Hiền
      [email] => 
      [phone] => 0392358314
      [address] => Cc TDH riverview, p.bình chiểu, thủ đức, hcm
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 370000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [44] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-10-24 12:24:43
      [updated] => 2020-10-24 13:02:50
      [order] => 
      [id] => 107
      [code] => 1107
      [name] => Ngô Hoài Nhân
      [email] => 
      [phone] => 0938211606
      [address] => 75/22 Nguyễn Thị Búp, KP11, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP HCM
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 665000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [45] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-10-31 21:25:38
      [updated] => 2020-11-01 23:19:20
      [order] => 
      [id] => 108
      [code] => 1108
      [name] => Nguyễn Huỳnh Nhật Vy
      [email] => 
      [phone] => 0396290279
      [address] => 261513065
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 480000
      [status] => 3
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [46] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-11-02 01:45:40
      [updated] => 2020-11-02 18:00:27
      [order] => 
      [id] => 109
      [code] => 1109
      [name] => sang
      [email] => 
      [phone] => 0931813030
      [address] => gò vấp
      [note] => test
      [gateway] => 1
      [total] => 369000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [47] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-11-06 11:48:06
      [updated] => 2020-11-06 12:21:46
      [order] => 
      [id] => 110
      [code] => 1110
      [name] => Long
      [email] => 
      [phone] => 0915681991
      [address] => Chung cư tôn thất thuyết , phường 1 , quận 4 , hồ chí minh
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 440000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [48] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-11-06 11:48:09
      [updated] => 2020-11-06 13:25:02
      [order] => 
      [id] => 111
      [code] => 1111
      [name] => Long
      [email] => 
      [phone] => 0915681991
      [address] => Chung cư tôn thất thuyết , phường 1 , quận 4 , hồ chí minh
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 20000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [49] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-11-09 20:14:04
      [updated] => 2020-11-10 15:39:32
      [order] => 
      [id] => 112
      [code] => 1112
      [name] => nguyen van phuong
      [email] => 
      [phone] => 0379616628
      [address] => cong lang phuong cau que vo bac ninh
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 190000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [50] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-11-27 09:01:06
      [updated] => 2020-11-27 09:32:13
      [order] => 
      [id] => 113
      [code] => 1113
      [name] => Vĩnh Lợi
      [email] => 
      [phone] => 0342582562
      [address] => 32, Ích Thiện, P. Tân Thành, q.Tân Phú
      [note] => Giao hôm nay trước 15h hoặc ngày mai từ 13h30 đến 15h.
      [gateway] => 2
      [total] => 440000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [51] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-11-27 10:11:56
      [updated] => 2020-11-27 10:56:28
      [order] => 
      [id] => 114
      [code] => 1114
      [name] => Hoac tran oai
      [email] => 
      [phone] => 0913950278
      [address] => 196, đường lái thiêu 26.khu phố đông tư, tp thuận an , bình dương
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 360000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [52] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-11-28 14:50:12
      [updated] => 2020-12-07 17:15:17
      [order] => 
      [id] => 115
      [code] => 1115
      [name] => Nguyễn anh vũ
      [email] => 
      [phone] => 0986077070
      [address] => 127 nguyễn thiện thành k4, p5, tp trà vinh
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 179000
      [status] => 3
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [53] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-03 12:34:12
      [updated] => 2020-12-07 17:15:41
      [order] => 
      [id] => 116
      [code] => 1116
      [name] => Nguyen anh vu
      [email] => 
      [phone] => 0986077070
      [address] => 127 nguyen thien thanh k4, p5, tp tra vinh
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 159000
      [status] => 3
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [54] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-07 17:14:23
      [updated] => 2020-12-07 18:04:00
      [order] => 
      [id] => 117
      [code] => 1117
      [name] => Nguyen anh vu
      [email] => 
      [phone] => 0986077070
      [address] => 127 nguyễn thiện thành k4, p5, tp trà vinh
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 145000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [55] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-13 02:07:30
      [updated] => 2020-12-14 18:18:52
      [order] => 
      [id] => 118
      [code] => 1118
      [name] => Camille INGRAVALLE
      [email] => 
      [phone] => 84 90 172 68 71
      [address] => SEM Residence Appt 4A
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 734000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [56] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-13 02:19:33
      [updated] => 2020-12-14 15:30:02
      [order] => 
      [id] => 119
      [code] => 1119
      [name] => Camille INGRAVALLE
      [email] => 
      [phone] => 84 90 172 68 71
      [address] => SEM Residence Appt 4A, 204B/16 Nguyen Van Huong, Thao Dien Hô Chi Minh City, Vietnam
      [note] => Residence Appt 4A, 204B/16 Nguyen Van Huong, Thao DienHô Chi Minh City, Vietnam
      [gateway] => 1
      [total] => 725000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [57] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-14 14:47:02
      [updated] => 2020-12-14 15:14:02
      [order] => 
      [id] => 120
      [code] => 1120
      [name] => Nguyễn Hữu Duy
      [email] => 
      [phone] => 0937886672
      [address] => 405A/2 Hà Đặc, P.Trung Mỹ Tây, Q12
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 169000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [58] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-18 12:30:26
      [updated] => 2020-12-18 14:37:26
      [order] => 
      [id] => 121
      [code] => 1121
      [name] => Trần Thị Tú Vy
      [email] => 
      [phone] => 0987090912
      [address] => 239-241 Hòa Bình, Q Tân Phú , chung cư Richstar 2 , RS7_SH03
      [note] => Quán tên Võng Sắc Màu
      [gateway] => 1
      [total] => 540000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [59] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-18 23:21:58
      [updated] => 2020-12-19 13:01:57
      [order] => 
      [id] => 122
      [code] => 1122
      [name] => duong thi truc huynh
      [email] => 
      [phone] => 0978722339
      [address] => Khóm 2 thị trấn tràm chim tam nông đồng tháp
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 750000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [60] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-19 00:19:41
      [updated] => 2020-12-19 10:50:19
      [order] => 
      [id] => 123
      [code] => 1123
      [name] => Yan
      [email] => 
      [phone] => 0933926592
      [address] => Khu dân cư Nam Thái Bình Dương mỹ phước 2 bến cát Bình Dương
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 108000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [61] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-20 20:43:47
      [updated] => 2020-12-21 10:37:55
      [order] => 
      [id] => 124
      [code] => 1124
      [name] => Trần Thị Lê Liễu
      [email] => 
      [phone] => 0907079477
      [address] => Số nhà 146, đường Phan Văn Trị ,TT.Phong Điền , H.Phong Điền , TP. Cần Thơ
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 529000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [62] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-22 10:37:20
      [updated] => 2020-12-22 12:28:51
      [order] => 
      [id] => 125
      [code] => 1125
      [name] => Trần Bích Hạnh
      [email] => 
      [phone] => 0913109169
      [address] => Cty TNHH Sankyu Việt Nam; Khu CN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 235000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [63] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-22 15:13:13
      [updated] => 2020-12-22 16:15:33
      [order] => 
      [id] => 126
      [code] => 1126
      [name] => Yến nhi
      [email] => 
      [phone] => 0908723172
      [address] => Tổ 3 tân trung châu pha thị xã phú mỹ bà rịa vũng tàu
      [note] => Kiểm tra hàng trước khi nhận
      [gateway] => 1
      [total] => 369000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [64] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-22 18:00:33
      [updated] => 2020-12-23 10:13:12
      [order] => 
      [id] => 127
      [code] => 1127
      [name] => Trần Nguyên Hoài Linh
      [email] => 
      [phone] => 0909234456
      [address] => hẻm 16 đường Lê Trọng Tấn, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
      [note] => Kiểm tra hàng trước khi thanh toán
      [gateway] => 1
      [total] => 780000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [65] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-22 20:59:25
      [updated] => 2020-12-23 21:06:31
      [order] => 
      [id] => 128
      [code] => 1128
      [name] => Trần Thị Hường
      [email] => 
      [phone] => 091410420
      [address] => 06D Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phói Đà Nẵng
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 450000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [66] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-24 14:13:02
      [updated] => 2020-12-24 14:25:26
      [order] => 
      [id] => 129
      [code] => 1129
      [name] => Sang
      [email] => 
      [phone] => 0931813030
      [address] => Gò vấp
      [note] => Test
      [gateway] => 1
      [total] => 379000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [67] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-25 15:13:55
      [updated] => 2020-12-25 15:51:48
      [order] => 
      [id] => 130
      [code] => 1130
      [name] => Thi Van anh Nguyen
      [email] => 
      [phone] => 0962342266
      [address] => New Skyline, Van quan. Wards, Dist. Ha Dong
      [note] => Giao hàng gấp
      [gateway] => 1
      [total] => 379000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [68] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-25 15:15:59
      [updated] => 2020-12-25 15:53:41
      [order] => 
      [id] => 131
      [code] => 1131
      [name] => nguyễn Thị Vân Anh
      [email] => 
      [phone] => 0962342266
      [address] => Cc New Skyline, Khu ĐT Văn Quán, Hà Đông
      [note] => Cần gấp
      [gateway] => 1
      [total] => 379000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [69] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-25 19:34:50
      [updated] => 2020-12-26 12:52:59
      [order] => 
      [id] => 132
      [code] => 1132
      [name] => Bích Thuận
      [email] => 
      [phone] => 0909292336
      [address] => 75/39/2/4 lý Thánh Tông phường Tân Thới Hoà Quận Tân Phú
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 369000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [70] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-26 19:42:19
      [updated] => 2020-12-26 20:07:45
      [order] => 
      [id] => 133
      [code] => 1133
      [name] => Đỗ Minh Anh
      [email] => 
      [phone] => 0947283327
      [address] => 458/10/1 Huỳnh Tấn Phát phường Bình Thuận quận 7
      [note] => Vào thứ 6,7,cn hoặc tối thứ 2,3,4,5
      [gateway] => 1
      [total] => 370000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [71] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-27 10:05:51
      [updated] => 2020-12-28 11:52:02
      [order] => 
      [id] => 134
      [code] => 1134
      [name] => Dương Tuyết ngôn
      [email] => 
      [phone] => 0906476781
      [address] => Chị Ngôn trường tiểu học Phú kiết xã Phú kiết huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 370000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [72] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-27 10:05:54
      [updated] => 2020-12-27 12:50:31
      [order] => 
      [id] => 135
      [code] => 1135
      [name] => Dương Tuyết ngôn
      [email] => 
      [phone] => 0906476781
      [address] => Chị Ngôn trường tiểu học Phú kiết xã Phú kiết huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 20000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [73] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-27 19:33:54
      [updated] => 2020-12-28 10:50:38
      [order] => 
      [id] => 136
      [code] => 1136
      [name] => Nguyễn anh dũng
      [email] => 
      [phone] => 0947517879
      [address] => 365c,kp3,đường số2,F7,Tp Bến Tre
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 720000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [74] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-28 11:50:42
      [updated] => 2020-12-28 12:03:03
      [order] => 
      [id] => 137
      [code] => 1137
      [name] => Lê Thành Đạt
      [email] => 
      [phone] => 0775747576
      [address] => 280/2 Ấp 2 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn Tp. Hồ Chí Minh
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 490000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [75] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-28 11:54:39
      [updated] => 2020-12-28 12:01:16
      [order] => 
      [id] => 138
      [code] => 1138
      [name] => Vũ Thế Đoan
      [email] => 
      [phone] => 0966299607
      [address] => Hoan Spa. Xóm 7, Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 429000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [76] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-28 11:54:42
      [updated] => 2020-12-28 11:58:59
      [order] => 
      [id] => 139
      [code] => 1139
      [name] => Vũ Thế Đoan
      [email] => 
      [phone] => 0966299607
      [address] => Hoan Spa. Xóm 7, Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 30000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [77] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-28 11:54:45
      [updated] => 2020-12-28 11:58:52
      [order] => 
      [id] => 140
      [code] => 1140
      [name] => Vũ Thế Đoan
      [email] => 
      [phone] => 0966299607
      [address] => Hoan Spa. Xóm 7, Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 30000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [78] => stdClass Object
    (
      [created] => 2020-12-28 11:54:47
      [updated] => 2020-12-28 11:58:40
      [order] => 
      [id] => 141
      [code] => 1141
      [name] => Vũ Thế Đoan
      [email] => 
      [phone] => 0966299607
      [address] => Hoan Spa. Xóm 7, Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 30000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [79] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-01-03 19:31:18
      [updated] => 2021-01-04 09:31:26
      [order] => 
      [id] => 142
      [code] => 1142
      [name] => Kim Oanh
      [email] => 
      [phone] => 0372740793
      [address] => 7/134/81/25 đường liên khu 5-6 phường BHH B
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 440000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [80] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-01-06 13:44:04
      [updated] => 2021-01-06 14:46:45
      [order] => 
      [id] => 143
      [code] => 1143
      [name] => Ngô Ngọc Anh
      [email] => 
      [phone] => 0901362116
      [address] => 81 đường 12 phường Phước Bình quận 9 tphcm
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 440000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [81] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-01-07 09:42:07
      [updated] => 2021-01-07 15:08:37
      [order] => 
      [id] => 144
      [code] => 1144
      [name] => Trần Thị Xuân Nguyên
      [email] => 
      [phone] => 0386020989
      [address] => Chi nhánh cấp nước Giồng Trôm. Kp3 thị trấn Giồng Trôm
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 429000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [82] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-01-07 13:35:49
      [updated] => 2021-01-07 15:39:59
      [order] => 
      [id] => 145
      [code] => 1145
      [name] => Trương Thị Thanh Hoa
      [email] => 
      [phone] => 0905950778
      [address] => 457- Phạm Hùng - Đà Nẵng
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 419000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [83] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-01-13 09:10:23
      [updated] => 2021-01-13 11:40:21
      [order] => 
      [id] => 146
      [code] => 1146
      [name] => Ngô Ngọc Anh
      [email] => 
      [phone] => 0901362116
      [address] => 81 đường 12 phường Phước Bình quận 9 tphcm
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 259000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [84] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-01-13 18:31:10
      [updated] => 2021-01-14 10:41:57
      [order] => 
      [id] => 147
      [code] => 1147
      [name] => Kieudang
      [email] => 
      [phone] => 903060630
      [address] => 23 Nguyễn hữu thọ căn hộ sunrise south city V3
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 419000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [85] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-01-13 23:49:59
      [updated] => 2021-01-20 18:03:37
      [order] => 
      [id] => 148
      [code] => 1148
      [name] => Tran Dinh Thuy
      [email] => 
      [phone] => dinhthuy100989@gmail.com
      [address] => 1661 quoc lo 20 Dai lao Bao loc Lam Dong
      [note] => https://hstatic.net/716/1000033716/10/2015/12-31/caudoitet1.png
      [gateway] => 1
      [total] => 419000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [86] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-01-14 13:31:23
      [updated] => 2021-01-14 14:43:54
      [order] => 
      [id] => 149
      [code] => 1149
      [name] => Lê Văn Phú
      [email] => 
      [phone] => 0987393307
      [address] => 21 trương công định phường 14 quận tân bình tphcm
      [note] => Lô C chung chư hamona
      [gateway] => 1
      [total] => 419000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [87] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-01-14 13:31:25
      [updated] => 2021-01-14 14:44:15
      [order] => 
      [id] => 150
      [code] => 1150
      [name] => Lê Văn Phú
      [email] => 
      [phone] => 0987393307
      [address] => 21 trương công định phường 14 quận tân bình tphcm
      [note] => Lô C chung chư hamona
      [gateway] => 1
      [total] => 20000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [88] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-03-16 10:45:19
      [updated] => 2021-03-17 17:09:32
      [order] => 
      [id] => 151
      [code] => 1151
      [name] => Nguyễn phương thảo
      [email] => 
      [phone] => 0336568057
      [address] => Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, hẻm 449, đường lê văn việt, phường tăng nhơn phú a, quận 9, tp.hcm g
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 119000
      [status] => 3
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [89] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-04-02 22:09:48
      [updated] => 2021-04-05 15:46:32
      [order] => 
      [id] => 152
      [code] => 1152
      [name] => Cao Bảo Thu
      [email] => 
      [phone] => 0975455661
      [address] => 140/23 Đinh Bộ Lĩnh,f26 Bình Thạnh
      [note] => Cho mình máy màu hồng nha
      [gateway] => 1
      [total] => 445000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 20000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

  [90] => stdClass Object
    (
      [created] => 2021-04-20 03:45:35
      [updated] => 2021-04-25 11:48:17
      [order] => 
      [id] => 153
      [code] => 1153
      [name] => Luân Hoàng
      [email] => 
      [phone] => 0783510820
      [address] => 888 Đường 30 Tháng 4, Phường 11, Vũng Tàu
      [note] => 
      [gateway] => 1
      [total] => 129000
      [status] => 1
      [new] => 1
      [ship] => 30000
      [discount_money] => 0
      [discount_code] => 
    )

)
Đối tác của chúng tôi